Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis objektu

Jedná se o lehký objekt (tkz. Řopík) vzor 37 typ A-160, zesílený.
První číslovka označuje rok, kdy byl objekt dán do výstavby, tedy rok 1937. Písmeno A značí taktický způsob palby tj. boční, číslo 160 udává úhel sevření os střílení a poslední údaj označuje zesílení všech stěn objektu cca o 20 cm oproti normálnímu provedení.
Tento typ je konstruován pro boční palbu se vzájemným krytím sousedních objektů. Tyto objekty tak tvoří palebnou obranou linií. Těchto linii je několik zpravidla dvě, ale nejsou výjimkou tři a více.

Obrazek

1 - Stolky na výměnu hlavní těžkých kulometů, 2 - Periskopy, 3 - Lapač splodin,
4 - Střelecké lavice, 5 - Jímka na chlazení hlavní, 6 - Granátový skluz, 7 - Výduchy splodin,
8 - mříž, 9 - Pnacéřové dveře, 10 - Ventilátor, 11 - Vchodová střílna, 12 - Ocelolitinová střílna, 13 - Jímka na srážkovou vodu

Základní technické údaje:
Objem betonu 73,55m3
Tloušťky stěn - čelní 120cm, boční a týlová 80cm, strop 100cm , podlaha 50cm
Průměry použité armatury 5, 10, 15 a 20 mm.
Pevnost betonu byla předepsána na 450 kg/cm2
Odolnost objektu byl jeden zásah ráže 155 mm do jednoho místa
Cena hrubé stavby 55 000 Kč, s vybavením 72 000 Kč (do této částky nejsou zahnuty zbraně a střelivo).
Osádku mělo tvořit 7 osob.


Podrobnější popis objektu:
Po stranách jsou umístěny ocelolitinové střílny, které jsou kryty prodlouženou čelní stěnou tzv. ochranným křídlem. Čelní stěnu zesiluje kamenná rovnanina překrytá zatravněnou zeminou, která je i na stropnici a zajišťuje tak maskování objektu proti leteckému pozorování. Na obou stranách jsou výdechy ventilace a na levé straně dole vyústění a dopad granátového skluzu.
Vchod do objektu zajišťuje mříž, za ní je vchodová střílna a nasávání ventilátoru. Napravo jsou pancéřové dveře se střílnou. Ve střílně v pravé střelecké místnosti se nachází „Strakonická“ lafeta vzor 38 (zařízení k uchycení zbraně ve střílné) z lehkým kulometem vzor 26.
Nad střílnou je umístěný plechový sběrač zplodin vzniklých střelbou a jejich odvod týlovou stěnou mimo objekt. Po střílnou se nachází střelecká lavice na jímání vystřelených nábojnic, dále sloužila jako odkládací plocha na zásobníky, nářadí apod. Nalevo od střílny je umístěný poloviční a plný uzávěr střílny. Nad nimi ve stropě je umístěný otočný (360°) zasouvací periskop sloužící k pozorování okolí.
V podlaze pod ženijním nářadím je žlábek na chlazení hlavní zbraní. K její výměně sloužil stolek na protější stěně. Pod nim jsou umístěny bedýnky na náboje. Následuje spojovací chodbička, ve které se nachází vchodová střílna, jejíž otvor je možno zmenšit aretací.
Vedle je již zmíněný ventilátor, který zajišťoval přísun vzduchu zvenčí. Tím byl v objektu vytvářený mírný přetlak, který vytlačoval zplodiny vzniklých střelbou mimo objekt. Ventilátor je na ruční pohon, k tomu sloužila klika. K vyvinutí optimálního přetlaku musela obsluha ventilátoru dosahovat 25-35 otáček./min.
Dřevěné obložení stěn zde zůstávalo po betonáži a sloužilo jako tepelná izolace a chránilo osádku a mechanizmy zbraní před úlomky betonu při zásahu objektu střelou.
V zadní místnosti je v střílné upevněná „Brněnská“ lafeta vzor 37 s těžkým kulometem vzor 37. Jak ve vedlejší místnosti tak i zde je na lafetě panoramatická tabulka, na které byl zakreslen reliéf krajiny se vztyčnými body. Tabulka slouží pro zajištěnou palbu. V případě, že střelec nemohl použít mířidel zbraně z důvodu snížené viditelnosti nebo měl nasazený poloviční uzávěr střílny, byl navigován pozorovatelem u periskopu, který hlásil střelci vztyčné body. Tabulka se pohybovala zároveň se zbraní a ukazovátko, které bylo upevněné na stěně nebo na lapači zplodin, ukazovalo na místo, na které byla zbraň zastřílená.
Na zadní straně je umístěn granátový skluz s uzávěrem. Jedná se o litinovou rouru zabetonovanou pod uhlem 35°. Do této roury se v případě nebezpečí u vchodu do objektu vhodil granát, ten vypadl venku a explodoval. V případe, že by explodoval přímo v rouře, bylo zařízeni dimenzováno na tento výbuch.
Součástí objektu je rovněž výstroj osádky a další vybavení.
Venku je ukázka poválečné lafety s maketou univerzálního kulometu vz.59, která se do těchto objektu montovala po válce. Lafeta je umístěna na stojanu s improvizovanou střílnou.

Obrazek